NEN 3140

 

 

Waarom inspectie/keuring van elektrische installaties en apparaten

In het kader van de Arbowet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen, dat elektrische installaties, apparaten en toestellen op het gebied van elektrische veiligheid veilig te gebruiken zijn. De in de Arbowet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid onder meer vastgelegd in de NEN 3140-norm.

NEN 3140

De NEN 3140-norm bestaat uit drie onderwerpen, t.w.

 • het veilig gebruik van elektrische installaties
 • het veilig gebruik van elektrische gereedschappen
 • gebruikers van en personen in de omgeving van elektrische installaties moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.

NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen bestaat uit:

 • een visuele controle.
 • een controle door meting en beproeving.
 • een duidelijke registratie.
 • de inspectie moet aantoonbaar zijn.
 • voor de gebruiker moet het duidelijk zijn dat het gereedschap veilig is.

Elektrische installaties

Om veilig te kunnen werken aan een elektrische installatie schrijft de norm voor, dat de installatie en apparatuur periodiek geïnspecteerd dient te worden. Deze inspectie gebeurt zowel visueel als door meting en beproeving.

 

Keuringstermijnen inspectie

 • bedrijfsinstallaties: éénmaal in vijf jaar
 • grote machines: afhankelijk van het gebruik, één tot enkele jaren
 • kantoormateriaal, zoals computerapparatuur: drie jaar
 • elektrische arbeidsmiddelen: jaarlijks. Bij intensief gebruik kan deze termijn korter zijn!

Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen zijn o.a.: zaag- en boormachines, soldeerbouten, koelkasten, koffiezetapparaten, stofzuigers, ofwel: alles waar een stekker aan zit! 

 

Inspectie/keuring van zwerfkasten (paddenstoel)

Een zwerfkast is een verdeelinrichting, welke voorzien is van een installatie-automaat/ aardlekschakelaar. Deze wordt op o.a. bouwplaatsen gebruikt voor tijdelijke energievoorziening.

Een NEN 3140-keuring van zwerfkasten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • visuele inspectie
 • de isolatieweerstand
 • de weerstand van de aarding
 • werking van de aardlekschakelaar (bediening testknop)
 • aanspreekstroom aardlekschakelaar
 • aanspreektijd van de aardlekschakelaar
 • indien een zwerfkast is voorzien van een noodstop, dient deze te worden beproefd.

 

Visuele inspectie van de zwerfkast
Deze bestaat uit:

 • controle typeplaatje (deze moet voorzien zijn van fabrikantenmerk, type, serienummer en bouwjaar)
 • zwerfkasten na 1995 dienen voorzien te zijn van een CE-markering.
 • contactdozen behoren achter een aardlekschakelaar te zitten.
 • de installatie-automaten, welke aanwezig moeten zijn, dienen naar behoren te werken.
 • contactdozen dienen stevig gemonteerd en niet beschadigd te zijn, zodat zij voldoende beschermen tegen invloeden van buitenaf (IP54).
 • de contacten van de contactdozen mogen niet ingebrand zijn.
 • in de behuizing van de zwerfkast mogen geen scheuren, barsten of breuken voorkomen.
 • verder dient een zwerfkast voorzien te zijn van een degelijke ondersteuningsconstructie.