Magazijnstellingen

 

 

Inspectie/keuring van magazijnstellingen

Met betrekking op de onderhoudsplicht magazijnen is volgens de ARBO-wetgeving een jaarlijkse periodieke veiligheidskeuring van magazijnstellingen en alle tussen-/entresol vloeren verplicht. Deze verplichting geldt echter ook in de volgende situaties:

 • na installatie van magazijnstellingen
 • na verplaatsing van magazijnstellingen
 • na schade aan magazijnstellingen.

De magazijnstellingen worden uitvoerig door een NEN-EN 15635 gecertificeerde keurmeester, zoals wij, geïnspecteerd en de uitgevoerde keuringen zijn geheel conform de richtlijnen van de NEN-EN 15635  Na deze keuring ontvangt u een keuringsbewijs voor uw eigen administratie. Indien alle stellingen goedgekeurd zijn, ontvangt u tevens een jaar-sticker.

Mochten uw magazijnstellingen onverhoopt niet goedgekeurd worden, dan ontvangt u van ons een uitgebreid rapport met alle gebreken en adviezen om deze gebreken te herstellen. Wanneer u de benodigde werkzaamheden heeft uitgevoerd, komt onze keurmeester weer bij u terug om dit te controleren. Indien dan alles in orde is, ontvangt u een nieuw formulier en alsnog de jaarsticker. U voldoet dan aan de wettelijke eisen en u voorkomt zodoende onveilige werksituaties en eventuele boetes van de inspectie SZW.

Controle-aspecten bij magazijnkeuringen conform NEN-EN 15635

Documenten

 • gebruikershandleiding
 • lay-out tekening
 • inspectie- en onderhoudslogboek  

Opschriften

 • fabrikantenmerk/type/serienummer
 • configuratie conform typeplaat
 • toelaatbare belasting per vak/stellingrij

Werkplekomgeving

 • kwaliteit van de vloer
 • bedieningsruimte tussen de stellingen
 • opgeruimde gangpaden
 • aanrijbescherming
 • onderdoorgangen

Technische staat

 • verankering en ondersabeling van de voetplaten
 • altijd binnen in opslag gelegen
 • haaks- en rechtheid van de horizontale vlakken
 • haaks- en rechtheid van de verticale vlakken
 • bescherming tegen corrosie
 • staanders
 • diepteliggers
 • schoren
 • liggers/legborden/draagarmen
 • uithaakbeveiligingen breekpennen

Veiligheid
Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel wanneer er gewerkt wordt met logistiek materiaal. Dit is wettelijk vastgelegd. Een werknemer moet ervan uit kunnen gaan, dat het materiaal waarmee gewerkt wordt, veilig is.
Het inspecteren van uw logistiek materieel is dus van groot belang en u kunt dan tevens aantonen het nodige te hebben gedaan om deze veiligheid te bewerkstelligen.