Ladders en trappen

Inspectie/keuring van ladders, trappen en rolsteigers

Ladders, trappen en rolsteigers zijn ook arbeidsmiddelen. Om die reden moeten deze middelen dan ook gekeurd worden.

Wetgeving
De volgende normen en wetgeving kunnen op ladders, trappen en rolsteigers van kracht zijn:

 • NEN-EN 131-1 t/m. 5 voor ladders en trappen
 • NEN-EN 1004 voor rolsteigers

Voor ladders en trappen, welke in Nederland bedrijfsmatig worden gebruikt, geldt dat deze moeten voldoen aan de warenwet. Deze wet biedt een hoger veiligheidsniveau dan de Europese norm. Ladders, welke geproduceerd zijn in 1986 of daarvoor, mogen niet meer bedrijfsmatig gebruikt worden.

 

Controle 
Handhaving van de wetgeving wordt gedaan door SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Deze controleert het gebruik van deze klimmaterialen door werkgevers, werknemers en ZZP-ers.

Algemene eisen aan ladders en trappen

 • aanwezigheid van een gebruikersinstructie
 • werking
 • rechtheid
 • moeten schoon zijn
 • roestvorming
 • schranken (zijdelings bewegen)

Algemene eisen aan rolsteigers   

 • aanwezigheid van een gebruikersinstructie
 • functie en beweging
 • rechtheid
 • moeten schoon zijn
 • roestvorming
 • schranken (zijdelings bewegen)
 • lasverbindingen
 • afmetingen (deze dienen te voldoen aan NEN-EN 1004)