Inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen

 

 

Inspectie/keuring van hijs- en hefmiddelen

Met de invoering van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeids-omstandighedenbesluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting. Hijs- en hefmiddelen behoren tot de categorie arbeidsmiddelen en dienen dus gekeurd te worden. Een belangrijke opmerking is dat het hier gaat om hijs- en hefmiddelen, welke door een werkgever beschikbaar worden gesteld aan de werknemers.

Normen hijs- en hefmiddelen

 • NEN-EN 1492 serie: eisen aan hijsbanden
 • NEN-EN 12385 serie: eisen aan staalkabels
 • NEN-EN 964 kettingwerk met D-sluitingen
 • NEN-EN 965 kettingwerk met harpsluitingen
 • NEN-EN 818 serie: eisen aan kettingen voor hijsdoeleinden

Handhaving
De handhaving van de wetgeving voor hijs- en hefmiddelen ligt bij de inspectie SZW. Ingeval van overtredingen heeft de inspectie SZW de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Identificatie van arbeidsmiddelen
Op hijs- en hefmiddelen dienen ten minste de volgende merken te zijn aangebracht:

 • WLL (werklast in kg. of ton)
 • fabrikantenmerk
 • CE-merk
 • materiaalaanduiding
 • serie- of productienummer

Methode van identificatie
Identificatie op arbeidsmiddelen dient onuitwisbaar te zijn aangebracht. Dit kan op de volgende manieren plaats vinden:

 • met inslag van letters en/of cijfers
 • met sjabloon- of plakletters
 • met merkplaten
 • met etiketten
 • met jaarkleuren

Bepalen van keuringsfrequentie
Hoe vaak moet gekeurd worden?

In de VCA-checklist wordt een jaarlijkse keuring vereist. Een negatieve afwijking hiervan wordt zelden door de auditoren geaccepteerd, mits het duidelijk is gemotiveerd.

Bewijs van uitgevoerde keuring
Vanuit het Arbobesluit in artikel 7.4a, lid 6 dient een bewijs van de uitgevoerde keuring op de arbeidsplaats aanwezig te zijn. Dit kan in bepaalde gevallen soms praktische bezwaren opleveren, bijvoorbeeld bij een takel op de bouwplaats. Een keuringssticker waarop de uiterste herkeuringsdatum staat, voldoet dan ook als schriftelijk bewijs.

 

Archivering van keuringsresultaten
De keuringslijsten mogen zowel op papier als digitaal gearchiveerd worden. Bij een jaarlijkse keuring hoeven deze lijsten maar één jaar bewaard te blijven, want na afloop van een keuring worden deze vervangen.